Domov sociálnych služieb v Legnave
Дім соціалных служеб Леґнава
Legnava 72
065 46 Malý Lipník
IČO : 00691780
DIČ : 2020715125

Pevná linka – 052 779 85 35

U nás môžete komunikovať v rusínskom jazyku.
У нас можете комуніковати і в русиньскім яэыку.

Mgr. Ján Tomus
riaditeľ
+421 905 757 582
riaditel@dss-legnava.vucpo.sk

Mgr. Peter Gomolák
vedúci úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky
+421 911 942 322
dsslegnava72@gmail.com

Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky:
ekonom@dss-legnava.vucpo.sk

Mzdový a personálny účtovník: +421 911 018 922
Ekonóm: +421 910 259 304
Stravovacia prevádzka: +421 910 259 341
Kuchyňa: +421 910 259 240

Práčovňa: +421 902 746 620
Údržba: +421 904 464 031

Tatiana Dudová
vedúca úseku priamej starostlivosti

zastupujúca : Veronika Minčíková
+421 911 323 436
dsslegnava72@gmail.com

Úsek priamej starostlivosti:
sekretariat@dss-legnava.vucpo.sk

Sociálni pracovníci: +421 904 451 033
Zdravotné sestry: +421 911 695 367
Opatrovatelia: +421 910 259 325

Scroll to Top